Tarih Öncesi Dönem

Tarih Öncesi Dönem

Tarih Öncesi Dönem Coğrafi konum itibariyle tabii yol üzerinde olan Malatya ön tarihinin Paleolitik çağa kadar indiği, Ansır (buzluk) ve...

Detay
Hitit Dönemi

Hitit Dönemi

Hitit Dönemi Hititlerin Anadolu'da, M.Ö. 2000 yıllarının başında varlıklarını gösterdikleri Arslantepe'den çıkarılan bazı seramik örneklerinden anlaşılmaktadır. M.Ö. 1750 yıllarında Kuşsara...

Detay
Medler Dönemi

Medler Dönemi

Medler Dönemi Asurbanipal'ın (M.Ö. 669-631) ölümünden sonra, Asur'un ihtişamlı devri uzun süre devam etmedi. Bu arada Med'ler, Keyaksar'ın (M.Ö. 625-585)...

Detay
Persler Dönemi

Persler Dönemi

Persler Dönemi Pers kralı I. Dareios (Daryus), (M.Ö. 522-485) ülkesinde düzenli bir yönetim kurmak amacıyla ülkeyi 127 vilayetten oluşan 23...

Detay
Roma Dönemi

Roma Dönemi

Roma Dönemi Roma ordularının uğrak yeri haline gelen Malatya; kuzeyi güneye, doğuyu batıya bağlayan bir kavşak noktası üzerinde bulunuyordu. Fırat...

Detay
Bizans Dönemi

Bizans Dönemi

Bizans Dönemi Doğu Roma yönetiminde uzun yıllar kalan Malatya, yine askeri bir üs olarak kullanılmıştır. Bu süre içerisinde surlar, yeniden...

Detay
İslam Dönemi

İslam Dönemi

İslam Dönemi Müslüman Araplar, Anadolu'ya yaptıkları seferlerle Malatya'yı birkaç defa ele geçirmişlerdir. İyaz bin Ganem'in Habib bin Mesleme komutasında Malatya...

Detay
Selçuklu Dönemi

Selçuklu Dönemi

Selçuklu Dönemi 11. yüzyılda Türkler akın akın Anadolu'ya yöneldiler. Malazgirt zaferinden önce Malatya 1057 yılında Türklerin eline geçti ise de...

Detay
Beylikler Dönemi

Beylikler Dönemi

Beylikler Dönemi 1317 yılında, İlhanlı hükümdarı Ebu Said Bahadır döneminde, Emir Çoban büyük güç kazandı. Oğlu Timurtaş'ı Anadolu valiliğine atadı....

Detay
Osmanlı Dönemi

Osmanlı Dönemi

Osmanlı Dönemi Malatya, 1515 yılından itibaren Osmanlı yönetimi altında huzur içerisinde yaşadı. 1577 yılında Suriye'de, Şam Diyade adlı Türkmen aşiretinden...

Detay
Cumhuriyet Dönemi

Cumhuriyet Dönemi

Cumhuriyet Dönemi Uzun süren savaşların yorduğu , maddi ve beşeri kayıpların had safhaya ulaştığı ve umutların tükenmek üzere olduğu bir...

Detay