Nikah Başvurusu için istenen belgeler aşağıdaki gibidir.

1. Çiftler birlikte müracaat edeceklerdir.
2. Çiftler müracaat sırasında resmi kimlikleri ile başvuruda bulunacaklardır.
3. Dörder adet ön cepheden çekilmiş fotoğraf gerekmektedir.
4. Başvuru yaptıktan sonra sisteme giriş yapılarak belgeler sistemden alınacak ve çiftlerin ıslak imzaları olacaktır.
5. Sistemden alınan sağlık raporları Evlendirme Memuru onayladıktan sonra Aile Hekimliğine gidilerek tahlil sonuçlarına göre, Aile Hekimine onaylatılıp, Evlendirme Birimine teslim edilecektir.
6. Nikah işlemleri kapsamında ortaya çıkan ücret hakkında ki bilgi Evlendirme Birimden alınıp, vezneye yatırılacaktır ve makbuzu ilgili birime teslim edilecektir.
7. Evlendirme iş ve işlemleri tamamlandıktan sonra nikah akdi yapılmak üzere randevu verilecektir.
8. Çiftler, nikah töreni sırasında 18 yaşını bitirmiş iki şahit getirmeleri gerekmektedir.


– Battalgazi Belediyesi Evlendirme Memurluğu 

 

  • Battalgazi Belediyesi Hizmet Binası – Üçbağlar Mah. Sivas Cad. No:48 / Battalgazi – MALATYA