Tarihi Eserler

Bahri Camii


Bahri Camii

Ahşap tavanlı camilerden olan Bahri Camii Battalgazi İlçesi Erenli mahallesinde bulunmaktadır. Üstü toprak dam olup çok yakın bir dönemde bu toprak dam üzerine çatı ilave edilmiştir. Ortadaki ahşap sütunlar ve dış duvarlar üzerine ana hizanlar (ana kirişler) ve onların üzerine de ara hizanlar (ara kirişler) oturtulmuş; toprağın dökülmesini engellemek amacıyla da ara hizanların üzeri tahtayla kapatılmıştır. Cami’nin önünde etrafı yığma taş duvarlarla çevrili ve içinde su kuyusu bulunan küçük bir avlu yer almaktadır.  Camiye de bu avludan girilmektedir. Caminin avluya bakan yönünde eyvan bulunmaktadır.  Sundurmanın sağ ve sol taraflarında caminin harim bölümüne giriş için kullanılan iki cümle kapısı, ortasında ise normal yükseklikte iki pencere ile etrafı ahşap parmaklıklarla çevrili son cemaat mahalli vardır. Son cemaat mahallinde bir de küçük mihrap bulunmaktadır. Camii avlusuna sol duvardaki ahşap kapıdan, camii harimine ise avludaki sağ ve sol cümle kapılardan girilmektedir. Caminin iç aydınlatması, son cemaat mahalline bakan normal yükseklikteki iki pencere ve caminin sağ ve sol duvarlarındaki toplam sekiz şevli pencere ile sağlanmaktadır. Cami’nin harim kısmında, kıble yönündeki kerpiç duvarın oyuklu örülmesi yoluyla oluşturulmuş mihrap, onun sağında ahşap minber ve sağ cümle kapısının hemen yanında müezzin mahfili olarak da kullanılan ahşap asma kat bulunmaktadır. 


Caminin kitabesi sol cümle kapısının üzerinde yer almaktadır. Ancak bu kitabe, caminin yapılışının değil, Hicri 1280/ miladi 1863-1864 yılında tamir ve yeniden teşrif edilmesinin kitabesidir. Caminin Nebî’nin oğlu Hasan Ağa adlı biri tarafından, Allah’ın rızasını ve peygamberin şefaatini kazanmak amacıyla, Hicri 1280/ Miladi 1863- 1864 tarihinde tecdit ve tamir edildiği açık biçimde anlaşılmaktadır. Yapı 205 m2 alan üzerindedir.