Tarihi Eserler

Namazgah

Namazgah

Selçukluların yolcuların rahatlıkla namaz kılmaları için  yol güzergâhlarına yaptırdığı namazgâhlardan biridir. Battalgazi ilçesinde yer alan yapı orijinalliğini koruyarak günümüze gelmiştir. Mihrapta bulunan kitabesine göre 1243 yılında Selçuklu kumandanlarından Seceddün İshak oğlu Kemaleddin Kamyar tarafından yaptırılmıştır. Diğer bir kitabesinde ise 1473 yılında Mısır Memlüklülerinden Seyfeddin  Kayıtbay zamanında onarım geçirdiği yazmaktadır. Dikdörtgen planlı kaide ve düzgün kesme taşlar örülerek namazgâhın alt yapısı oluşturulmuştur. Yapının iç kısmında kıble duvarının tam ortasında mihrap yer alır, mihrabın yüzeyi dıştan içe doğru Selçuklu motifleri ile tezyin edilmiştir. Mihrabın üst köşesine yakın iki yanında birer mühür görülmektedir. Bu mühürler; Memlük sultanı  Sultan Melikul Eşref Ebu’l Nasır Kayıdbay lakaplarını ihtiva etmektedir. Mihrabın sağ tarafında 8 taş basamaklı minber yer alır. Yapının girişi kuzeyden sağlanmıştır. Bölgede; açık sahada namaz kılınabilmesi için yapılan tek eserdir. İpek yolu olarak bilinen surların güney batısına yakın yol güzergâhında kuruludur.