Tarihi Eserler

Sevserek Han

Sevserek Han

Battalgazi İlçesi, Yaygın mahallesinde bulunan yapı, güney- kuzey doğrultuda inşa edilmiştir. Mekânın ana eyvana açılan kapısının taşları sökülmüştür. Eyvanın batısında iki mekân bulunmaktadır. Eyvana bitişik 3.80×4.00 metre ebatlarında olan mekânın, kalan duvar kalıntılarından buraya açıldığı ve üzerinin tonozla örtülü olduğu anlaşılmaktadır. Kuzeybatı köşede 3.80×3.90 metre ebatlarındaki mekân doğrudan dışarıya açılmaktadır. Bölgedeki kazıda çıkarılan bakır sikkeler, 1230 yılında Selçuklu döneminde başlamak kaydı ile Geç Osmanlı Dönemi’ni de kapsayan bir tarihi sürecin izlerini taşımaktadır. Sevserek I. Hanın 80 metre doğusundaki II. Han ile birlikte Selçuklu Döneminde önemli bir menzili oluşturdukları, Osmanlı Döneminde menzil olmaktan çıktıkları anlaşılmaktadır.