Meclis Kararları

Bahçebaşı Mahallesi 133, 134, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 145, 146, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164 Ve 165 No.Lu Adaların İmar Planı Değişikliği

Karar Tarihi:08.03.2024 Karar No:033

Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Yasanın 20. Maddesi gereğinceMart ayıolağan toplantısı 2. Birleşimi 1. Oturumunu yapmak üzere Belediye Başkanı Osman GÜDER’in Başkanlığında toplandı.

Gündemin 3’üncü maddesi; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 05.02.2024 tarihli ve 66523 sayılı yazısıile Meclise havale edilen ve Belediye Meclisince karara bağlanmak üzere 05.02.2024 tarih ve 30sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Bahçebaşı Mahallesi 133,134,135,136,138,139,140,141,143,144,145,146,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164 ve 165 no.lu adaların imar plan değişikliği ile alakalı komisyon raporu okunarak gereği görüşüldü.

İmar Komisyonu Raporunda; “Malatya ili, Battalgazi ilçesi, Bahçebaşı Mahallesi’nde 0.25/0.50 yapılaşma koşuluna sahip olan 133,134,135,136,138,139,140,141,143,144,145, 146,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165 no.lu imar adalarında, İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün talebi ile imar planında belirtilen cephe yön işaretlerinin kaldırılması yönünde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hazırlatılmıştır.

Talep dosyası Battalgazi Belediye Meclisince karara bağlanmak üzere 05.02.2024 tarih ve 30 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilmiştir.

Dosyada ve mahallinde yapılan incelemeler neticesinde; Malatya ili, Battalgazi ilçesi, Bahçebaşı Mahallesi’nde 0.25/0.50 yapılaşma koşuluna sahip olan 133,134,135,136,138,139,140, 141,143,144,145,146,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165 no.lu imar adalarında, eğimli arazilerde uygulamada yaşanan sıkıntılar nedeniyle, imar planında belirtilen cephe yön işaretlerinin kaldırılmasının uygun olduğuna oy birliğiyle karar verilmiştir.” denilmektedir.

Mecliste yapılan müzakere sonucunda; Bahçebaşı Mahallesi’nde 0.25/0.50 yapılaşma koşuluna sahip olan 133, 134, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 145, 146, 154, 155,  156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165 no.lu imar adalarında, eğimli arazilerde uygulamada yaşanan sıkıntılar nedeniyle, imar planında belirtilen cephe yön işaretlerinin kaldırılmasının, İmar Komisyonu raporu doğrultusunda uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.