Meclis Kararları

Bahçebaşı Mahallesi 647, 648, 649 Ve 650 No.Lu Parsellerin İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi: 03.05.2023 Karar No: 064

Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Yasanın 20. Maddesi gereğince Mayıs ayı olağan toplantısı 1. Birleşimi 1. Oturumunu yapmak üzere Belediye Başkanı Osman GÜDER’ in Başkanlığında toplandı.

Gündemin 2’ nci maddesi; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.11.2022 tarihli ve 44186 sayılı yazısı ile Meclise havale edilen ve Belediye Meclisince karara bağlanmak üzere 01.12.2022 tarih ve 216 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Bahçebaşı Mahallesi 647, 648, 649 ve 650 no.lu parsellerin imar plan değişikliği ile alakalı komisyon raporu okunarak gereği görüşüldü. 

İmar Komisyonu raporunda; “Malatya İli Battalgazi İlçesi Bahçebaşı Mahallesi 647-648-649-650 numaralı parsellerin arasından 10 metrelik yol açılmasına  yönelik hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin plan notları ile beraber meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Talep dosyası Battalgazi Belediye Meclisince karara bağlanmak üzere 01.12.2022 tarih ve 216 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilmiştir.

Dosyada ve mahallinde yapılan incelemeler neticesinde, Bahçebaşı Mahallesi (Eski 647-648-649-650) 649 ada 1, 2, 3, 6 numaralı parsellerin arasından 10 metrelik yol açılmasına yönelik hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, söz konusu 10 metrelik imar yolunun her bir parselin yol erişimi de artacağı; ayrıca, altyapı hizmetlerinin daha verimli sağlanabileceği görüldüğünden, talebin komisyonumuzca uygun olduğuna oy birliğiyle karar verilmiştir.” denilmektedir.

Mecliste yapılan müzakere sonucunda; Bahçebaşı Mahallesi (Eski 647-648-649-650) 649 ada 1, 2, 3, 6 numaralı parsellerin arasından 10 metrelik yol açılmasına yönelik hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, söz konusu 10 metrelik imar yolunun her bir parselin yol erişimi de artacağı; ayrıca, altyapı hizmetlerinin daha verimli sağlanabileceği görüldüğünden, talebin imar komisyonu raporu doğrultusunda uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.