Meclis Kararları

Belediye Başkanlığımız Tarafından, Alacakapı Mahallesi 275 Ada 1 Parsel Sayılı Taşınmazın Doğusunda Bulunan Park Alanına Yaptırılacak Olan Büfe Veya Marketin,10 (On) Yıllığına Kiraya Verilmesi

Karar Tarihi: 05.04.2023 Karar No: 060

Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Yasanın 20. Maddesi gereğince Nisan ayı olağan toplantısı 1. Birleşimi 1. Oturumunu yapmak üzere Belediye Başkanı Osman GÜDER’in Başkanlığında toplandı.

Gündemin 11’ inci maddesi; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 30.03.2023 tarihli ve 50739 sayılı yazısı ile Meclise havale edilen, Belediye Başkanlığımız tarafından, Alacakapı Mahallesi 275 ada 1 parsel sayılı taşınmazın doğusunda bulunan park alanına yaptırılacak olan Büfe veya Marketin,10 (On) yıllığına kiraya verilmesi ile alakalı teklifi okunarak gereği görüşüldü.

Talep yazısında; İlimizde 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem afeti nedeniyle Battalgazi ilçesi Alacakapı Mahallesinde bulunan dükkânların büyük bir kısmı yıkılmış olup bölgede yaşayan vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi amacıyla Belediye Başkanlığımız tarafından, Alacakapı Mahallesi 275 ada 1 parsel sayılı taşınmazın doğusunda bulunan park alanına, “Planlı Alanlar Yönetmeliği’nin 19. Maddesinin C bendinin 2.fıkrasındaki hükümler doğrultusunda Büfe veya Market yapılması için Esenlik İmar İnşaat ve Ticaret A.Ş. ile anlaşmaya varılarak protokol imzalanmış olup, protokolün 3.maddesinde belirtildiği üzere; “İlk 5 (beş) yıl yazılı mutabakata varılan yapım maliyetine karşılık kira bedeli alınmayacak, ikinci 5 (beş) yıl için taraflar günün emsal kira bedellerine uygun olarak karşılıklı mutabakat imzalayacak ve belirlenen bu bedel üzerinden kiracı yıllık 4 (dört) eşit taksit halinde kira ödemesi yapacaktır” hükmü ve protokolün 12.maddesindeki “Kiracı tarafından şartnameye uygun olarak yapılan her türlü yatırım en son hali ile idareye aynen teslim edilir” hükmü doğrultusunda ve 5393 sayılı kanunun 18/e maddesi gereğince söz konusu büfe veya marketin 10 yıllığına kiraya verilmesi konusunun Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması talep edilmiştir.

Mecliste yapılan müzakere sonucunda; İlimizde 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem afeti nedeniyle Battalgazi ilçesi Alacakapı Mahallesinde bulunan dükkânların büyük bir kısmı yıkılmış olup bölgede yaşayan vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi amacıyla Belediye Başkanlığımız tarafından, Alacakapı Mahallesi 275 ada 1 parsel sayılı taşınmazın doğusunda bulunan park alanına yaptırılacak olan büfe veya marketin, Planlı Alanlar Yönetmeliği’nin 19. maddesinin c bendinin 2.fıkrasındaki hükümler doğrultusunda; 10 (on) yıllığına, Esenlik İmar İnşaat ve Ticaret A.Ş. ile imzalanan protokol kapsamında kiraya verilmesine, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin (e) bendi gereğince oy birliği ile karar verildi.