Meclis Kararları

Toplu İş Sözleşmeleri Ve Sosyal Denge Sözleşmesini İmzalaması İçin Belediye Başkanı Bayram TAŞKIN’a Yetki Verilmesi

Karar Tarihi:08.04.2024 Karar No:049

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. maddesi gereğince Nisan ayı olağan toplantısını yapmak üzere Belediye Başkanı Bayram TAŞKIN’ınBaşkanlığında toplandı.

Gündemin 9’uncu maddesi; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 04.04.2024 tarihli ve 70851 sayılı yazısı ile Meclise havale edilen Toplu İş Sözleşmeleri ve Sosyal Denge Sözleşmesini imzalaması için Belediye Başkanı Bayram TAŞKIN’a yetki verilmesi ile alakalı teklifi okunarak gereği görüşüldü.

Talep yazısında; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun, Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri başlıklı 38 inci Maddesinin “g” bendine istinaden; Belediye Başkanının yetkili sendika ile belediyemiz arasında imzalanacak olan Toplu İş Sözleşmeleri ve Sosyal Denge Sözleşmelerini imzalaması için Belediye Başkanımız Sayın Bayram TAŞKIN’a yetki verilmesi konusunun Belediye Meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talep edilmiştir.

Mecliste yapılan müzakere sonucunda,5393 sayılı Belediye Kanunu’nun, Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri başlıklı 38’inci maddesinin “g” bendine istinaden; Belediye Başkanı Bayram TAŞKIN’ın, yetkili sendika ile belediyemiz arasında imzalanacak olan Toplu İş Sözleşmeleri ile Sosyal Denge Sözleşmelerini imzalaması için yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verildi.