Meclis Kararları

2021 Yılı Öncesi Yapılan Yapılara, Elektrik, Su Ve Doğalgaz Abonelikleri İçin Verilen Belge Harcının İptali Veya Yeniden Belirlenmesi

Karar Tarihi:02.05.2024 Karar No:077

Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Yasanın 20. Maddesi gereğince Mayıs ayı olağan toplantısı 1. Birleşimi 1. Oturumunu yapmak üzere Belediye Başkanı Bayram TAŞKIN’ın Başkanlığında toplandı.

Gündemin 21’ inci maddesi; Meclis Üyesi Ali EKİNCİ’nin, 02.05.2024 tarihli ve 2021 yılı öncesi yapılan yapılara, Elektrik, Su ve Doğalgaz abonelikleri için verilen belge harcının iptali ve yeniden belirlenmesi ile alakalı teklifi okunarak gereği görüşüldü.

Talep yazısında; 3194 Sayılı İmar Kanunun geçici 18. maddesine istinaden, 2021 yılı öncesi yapılan yapılara; Elektrik, Su ve Doğalgaz abonelikleri için Belediyemizce verilen belgeye ait alınan harcın iptali ya da düşük bedel konulmak şartıyla tekrar belirlenmesine dair konunun Meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talep edilmiştir.

Mecliste yapılan müzakere sonucunda; 2021 yılı öncesi yapılan yapılara, Elektrik, Su ve Doğalgaz abonelikleri için verilen belge harcının iptali veya yeniden belirlenmesi ile alakalı önergenin görüşülüp rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.