Meclis Kararları

AKSA Malatya Doğal Gaz Dağıtım A.Ş’nin Genel Kurulunda Belediyemizi Temsil Etmek Üzere Yetkili Atanması

Karar Tarihi:02.05.2024 Karar No:075

Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Yasanın 20. Maddesi gereğince Mayıs ayı olağan toplantısı 1. Birleşimi 1. Oturumunu yapmak üzere Belediye Başkanı Bayram TAŞKIN’ın Başkanlığında toplandı.

Gündemin 19’ uncu maddesi; Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 02.05.2024 tarihli ve 72173 sayılı yazısıile Meclise havale edilenAKSA Malatya Doğal Gaz Dağıtım A.Ş’nin genel kurulunda Belediyemizi temsil etmek üzere yetkili atanması ile alakalı teklifi okunarak gereği görüşüldü.

Talep yazısında; Hissedarı bulunduğumuz, Aksa Malatya Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.’nin yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantısına katılmaya, gündemdeki maddelere ilişkin oy kullanmaya, teklifte bulunmaya, yönetim kurulu üyeliğine aday göstermeye, yönetim kurulu üyeliğine seçilmeye, gerekli belgeleri imzalamaya v.b. genel kurulla ilgili tüm konularda Belediyemizi temsil etmek üzere Belediye Başkanı Bayram TAŞKIN’ın yetkili kılınması konusunun meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talep edilmiştir.Mecliste yapılan müzakere sonucunda; Hissedarı bulunduğumuz ve % 0,92 paya sahip olduğumuz Aksa Malatya Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.’nin yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantısına katılmaya, gündemdeki maddelere ilişkin oy kullanmaya, teklifte bulunmaya, yönetim kurulu üyeliğine aday göstermeye, yönetim kurulu üyeliğine seçilmeye, gerekli belgeleri imzalamaya v.b. genel kurulla ilgili tüm konularda Belediyemizi temsil etmek üzere 10280782794 T.C. Kimlik no.lu Belediye Başkanı Bayram TAŞKIN’ın yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.