İhale ve İlanlar

Bahçebaşı Mahallesi Muhtelif Parsellerde İmar Uygulaması Çalışması Yapılmıştır

Tapunun Malatya İli Battalgazi İlçesi Bahcebaşı Mahallesi 0 ada 822, 823, 824, 928 ,929 ,

930,931,932,933,934,935,939,940,941,942,944,945,946,957,961,962,1029,1030,1031,

1032,1033,1034,1037,1042,1049,1052,1053,1054,1055,1056,1057,1060,1061,1062,

1063,1064,1065,1066,1067,1068,1069,1070,1071,1877,1881,1882,1883,

1886,1887,1888,1889,1890,1891,1892,1893,1894,1895,1896,1897,1898,1899,1900,1901,

1902,1903,1904,1905,1906,1907,1908,1909,1914,1915,1921,1923,1924,1925,1926,1930,

1931,1932,1933,1934,1935,1936,1938,1939,1940,1941,1942,1943,1944,1945,1946,1947,

1948,1949,1950,1951,1952,1953,1954,1955,1956,1957,1958,1959,1960,1961,1962,1963,

1964,1965,1966,1967,1968,1969,1970,1971,1972,1973,1974,1975,1976,1977,1978,1979,

1980,1981,1982,1984,1985,1986,1987,1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996,

1998,1999,2000,2002,2005,2006,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2080,2098,

2100,2103,2506,2507,2539,2575,2742,2744,2765,2766,2796,2901,2902,2903,2907,2908,

3019,3020,3149,3150,3231,3232,3413,3414,3415,3418,3428,3429,3574,3575,3576,3578,

3579,3580,3581,3582,3583,3584,3585,3586,3587,3588,3628,3629,3949,3950,3951,3952,

3953,3954,3955,3956,3961,3962,3963,3964,4058,4059,4060,4061,4062,4063,4064,4065,

4066,4067,4068,4069,4070,4071,4072,4312,4314,4316,4318,4324,4326,4328 ve 4330 nolu parsellerin bulunduğu alanda3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18.maddesi ve 22.02.2020 tarih 31047 sayılı Resmî gazetede ilan edilen Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğine göre imar uygulamasının (şuyu) askıya çıkarılması için Belediyemiz Encümeni tarafından 13.07.2023 tarih 177 sayılı karar alınmıştır, Tapunun Bahçebaşı Mahallesi 0 ada  910  ,927,3260, 3262 , 3261, 3263, 3264, 3265, 3266, 3267, 3268, 3269, 3270, 3271, 3272, 3273, 3274, 3275, 3276, 3277, 3278, 3279, 3280, 3281, 3282, 3283 ve 3630 nolu parseller , 372 ada 1 nolu parsel ,373 ada 1,2,3 nolu parseller ,374 ada 1,2 nolu parseller ,376 ada 1,2,3,4,5 nolu parseller ,380 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9 nolu parseller ve Uçbağlar Mahallesi 981 ada 17,18,19 nolu parseller ve 3959 ada 1 nolu parsellerin bulunduğu alanda 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18.maddesi ve 22.02.2020 tarih 31047 sayılı Resmî gazetede ilan edilen Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğine göre imar uygulamasının (şuyu) askıya çıkarılması için Belediyemiz Encümeni tarafından 13.07.2023 tarih 174 sayılı karar alınmıştır ve tapunun Hidayet mahallesi 94 ada 1,2,3 ve 29 nolu  parselin bulunduğu alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi ve 22.02.2020 tarih 31047 sayılı Resmi gazetede ilan edilen Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik ve bu yönetmeliğin 17.maddesinin (ç) ve (e) bendine göre imar uygulamasının (şuyu) askıya çıkarılması için Belediyemiz Encümeni tarafından 26.01.2023 tarih ve 43 sayılı karar alınmıştır.
Söz konusu parsellerde 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi kapsamında yapılan imar uygulaması (şuyu) çalışmaları 02.10.2023 tarihinden 31.10.2023 tarihine kadar 30(otuz) gün müddetle Belediyemiz ilan tahtasında askıya çıkarılmıştır.


Keyfiyet ilan olunur.