İhale ve İlanlar

Bahçebaşı Mahallesi Muhtelif Parsellerde İmar Uygulaması Çalışması Yapılmıştır

 Battalgazi İlçesi Bahcebaşı Mahallesi 0 ada 1177, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1236, 1237, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1254, 1255, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1264, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1360, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1783, 1784, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848,  1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1862, 3026, 3027,3028, 3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036,  3286, 3287, 3288, 3289, 3290, 3291, 3292, 3293,  3294, 3295, 3345, 3346, 3347, 3348, 3350, 3351, 3361, 3362, 3363, 3364, 3365, 3366, 3377,  3378, 3379, 3394, 3395, 3396, 3397, 3467, 3468, 3490, 3491, 3533, 3534, 3535, 3536, 3537, 3538, 3539, 3541, 3542, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3550, 3736, 3737, 3891, 3892, 3893, 3894, 3895, 3896, 3897,  3898, 3899, 3900, 3901, 3902, 3903, 3904, 3905, 3906, 3907, 3908, 3909, 3910, 3911, 3912, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926, 3946, 3947, 3948, 3967, 3968, 3969, 3970, 3971, 3972, 4091, 4092, 4093, 4094, 4095, 4096, 4097, 4118, 4119, 4135, 4136, 4168, 4169, 4170, 4173, 4174, 4175, 4176, 4177, 4178, 4179, 4180, 4181, 4182, 4183, 4225, 4226 parseller, 220 ada 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 parseller, 221 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 parseller, 222 ada 1 parsel, 223 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 parseller, 350 ada 1 parsel, 351 ada 1 parsel, 352 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 parseller, 353 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parseller, 354 ada 1, 2, 3, 4 parseller, 355 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 parseller, 356 ada 1 parsel, 357 ada 1, 2, 3 parseller, 358 ada 1, 2, 3 parseller, 359 ada 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 parseller , 412 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 parseller, 413 ada 1, 2, 3, 4 parseller, 450 ada 1, 2, 3 parseller, 451 ada 1, 2 parseller, 452 ada 1, 2 parseller, 453 ada 1, 2 parseller, 454 ada 1 parsel, 455 ada 1, 2, 3, 4 parseller, 456 ada 1, 2, 3 parseller, 457 ada 1 parsel, 458 ada 1 parsel, 459 ada 1 parsel, 460 ada 1 parsel, 580 ada 1 parselin bulunduğu alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi ve 22.02.2020 tarih 31047 sayılı Resmi gazetede ilan edilen Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğe göre imar uygulaması(şuyu) çalışması tamamlanmış ve İmar Kanununun 19. Maddesi gereğiyenidenaskıya çıkarılması için Belediyemiz Encümeni tarafından  25.05.2023 tarih ve 135 sayılı karar alınmıştır.
Söz konusu imar uygulamasının dağıtım cetvelleri ve ölçü krokilerinin 02.08.2023 tarihinden 31.08.2023 tarihine kadar 30(otuz) gün müddetle Belediyemiz ilan tahtasında askıya çıkarılmıştır.


        Keyfiyet ilan olunur.