Tarihi Eserler

Ahmet Duran Mescidi ve Türbesi

Ahmet Duran Mescidi ve Türbesi

Battalgazi sur duvarlarının dışında inşa edilen Ahmet Duran Mescidinde asıl ismi Ammer (Ahmar) olan Bizans devletinin bileği bükülmez komutanı yatmaktadır. Ahmar – Ammer Battalgazi’nin gücü ve bilgisine hayran olup Müslümanlığı seçmiş ve Ahmet Duran ismini almıştır.

Tek kubbeli mescit olarak inşa edilen türbe 1960 yılında restorasyon çalışmaları kapsamında kubbesi yıkılarak bugünkü şekli olan düz dam halini almıştır. H.1208-M.1794 tarihli kitabesinde hayrat sahibinin ismi Diyarbakır Valisi ve Maden-i Humayun Emiri Yusuf Ziya Paşanın oğlu Muhammed Sabit Bek olduğu anlaşılmıştır.