Tarihi Eserler

Kanlı Kümbet

Kanlı Kümbet

Battalgazi İlçesi Meydanbaşı Mahallesinde yer alır. Kare bir plan üzerine inşa edilen yapıt iki kısımdan meydana gelmiştir. Birinci kısımda cenazenin gömülü olduğu yer yani kripta görülür. Kripta girişi lentosu kısmen meyilli konmuştur. Kripta yapının temelini oluşturduğundan tamamen taş örülerek inşa edilmiştir. İkinci kısım ise türbe denilen halkın bir zamanlar ziyaret ettiği üst kısımdır. Bu kısımdaki duvar örgüsünde ağırlığı tuğla malzemesi oluşturur. Yapının üst kısmını hafif sivrilik gösteren bir kubbe örtmektedir. Alt katın kıble duvarı üzerinde yer alan kitabe boya ile sıva üzerine yazıldığından okunması çok güç durumdadır. Osmanlı döneminde suçluların idam edilmesinde kullanılan bir yer olduğu için bu kümbete “kanlı” kelimesi eklenmiştir.