Tarihi Eserler

Karahan Camii

Karahan Camii

Battalgazi ilçesi, Karahan Mahallesi Kırkkardeşler yolu üzerindedir. Cami, şehir surlarının dışındadır. H. 990 (M.1582/1583) tarihinde Malatya miralayı Hüsrev Bey tarafından yaptırılmıştır.Minare kaidesinde bulunan kitabede, caminin 1587 tarihinde imar edildiği yazılıdır. Caminin içerisinde bulunan 1898 tarihli onarım kitabesinde:
“Ey rahi, işte mescit, vakti zayi eyleme bu mahalle mescidi eyledi Bünyan kıl namazı, et niyazı mescidi hor eyleme iki âlemde ruhları ola şad olma pahü eyle ihsan canı efna eyler neşefi ola şad kıymette Muhammed kıl, tevekkül, eyle canım, işte ta’cil eyleme ki cenette refik ola Muhammed işte tarih ekle canım, işte ta’cil eyleme ketebe el hac Mahmut sene; 1316 yazısı bulunmaktadır.


Karahan Camiinde, bir adet H.1329 tarihli sancak vardır.19.10.2007 tarih ve 642 sayılı Koruma Kurulu kararına dayanarak bakımı yapılmıştır. Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından başlanan restorasyon çalışması 2011 yılında tamamlanmıştır.