Tarihi Eserler

Sütlü Minare (Çermik) Camii

Sütlü Minare (Çermik) Camii

Battalgazi ilçe merkezinin kuzeydoğusunda Meydanbaşı Mahallesinde yer almaktadır.29 x 29 metre boyutlarında kare bir alan üzerine inşa edilen yapı tek kubbeli, minareli küçük bir camidir. Camiden günümüze minaresi ile harim duvarının bir bölümü kalmıştır. Duvar kalıntıları ve minarenin yapım tekniğinden dolayı yapı 17.yüzyıl Osmanlı dönemine tarihlendirilmektedir. Minaresi tek şerefelidir. Camiye ait 1809 yılına tarihli bir onarım kitabesi bulunmaktadır. Bu kitabeye göre; İbrahim adında bir usta tarafından onarımı yapılmıştır. Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Cami hakkında bilgi vermektedir. Kullanılan malzeme bakımından, beyazlığını koruyan temiz görünümlü taşlarla inşa edilmiş olması sebebiyle beyazlık özelliği tanımına vurgu yapan “Sütlü” ismiyle anılmaktadır. Minarenin dikkat çeken bir diğer özelliği ise; uzun yıllar dış etkenlere karşı dayanabilmesi için mafsal tekniği uygulanarak, taş birleşim noktalarına kurşun dökülüp, değişik bir stil oluşturulmuştur