Tarihi Eserler

Şahabiyye-İ Kübra Ve Sugra Medresesi

Şahabiyye-İ Kübra Ve Sugra Medresesi

Ulu Caminin güneyinde Şahabiyye-i Kübra Medresesi, batı yönünde ise Şahabiyye-i Suğra Medresesi bulunmaktaydı. Bugün sadece Kübra Medresesinin kalıntıları bulunmaktadır. Şahabiyye-i Kübra Medresesini yaptıran kişinin Şahabettin Hızır olduğu BOA-TD 156’daki arşiv kayıtlarından anlaşılmaktadır. Malatya ve civarını gezmiş olan A.Gabriel’in anlatımına göre medresenin Malik Eşref zamanında (1367-1376)’’ Mimar Semaddin Muhammed İbn Osman ve Takvuroğlu Stefan isimli Ermeni ustaya’’tamir ettirildiği yazmaktadır. Bu medreselerin 1913 yılına kadar kullanıldığı Vakıf gelir tutanaklarından anlaşılmaktadır. Sultan SelimHan tarafından vakfına değirmen ve bahçe gelirinin bağışlanmış olduğuna dair kayıtlar mevcuttur. Alanda 2011 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğünce temizlik ve kazı çalışması yapılmış olup, 24.01.2020 tarihinde gerçekleşen Elazığ Sivrice merkezli depremde hasar gören yapının bakım ve onarımları yapılmaktadır.