Meclis Kararları

Bahçebaşı Mahallesi 126, 127, 128, 129, 149 Ve 150 No.Lu Adaların İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi:11.03.2024 Karar No:034

Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Yasanın 20. Maddesi gereğinceMart ayı olağan toplantısı 3. Birleşimi 1. Oturumunu yapmak üzere Belediye Başkanı Osman GÜDER’in Başkanlığında toplandı.

Gündemin 1’ inci maddesi; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.02.2024 tarihli ve 68204 sayılı yazısıile Meclise havale edilenBahçebaşı Mahallesi 126, 127, 128, 129, 149 ve 150 no.lu adaların imar plan değişikliği ile alakalı teklifi okunarak gereği görüşüldü.

Talep yazısında; Malatya ili, Battalgazi ilçesi, Bahçebaşı Mahallesi 126, 127, 128, 129,149 no.lu adalar, meri 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Ticaret-Konut(TİCK) ile Turizm-Ticaret-Konut (TİCKT) alanında kalmakta olup, bahse konu adaların 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uygun olacak şekilde Konut alanı olarak değiştirilmesi ile 149 ve 150 no.lu adaların kuzey ve güney cephelerindeki 10 metrelik yapı yaklaşma mesafelerinin 5 metreye indirilmesi yönünde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hazırlatılmıştır.

Hazırlatılan öneri imar planı değişikliğinin meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talep edilmiştir.

Mecliste yapılan müzakere sonucunda; Bahçebaşı Mahallesi 126, 127, 128, 129, 149 ve 150 no.lu adaların imar plan değişikliği konusunun görüşülüp rapora bağlanmak üzere İmar Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.