Meclis Kararları

Bahçebaşı Mahallesi 473 Ada 3 No.Lu Parselde Kayıtlı Mülkiyeti Hazineye Ait 1,8855 Hektar “Ham Toprak” Vasfındaki Taşınmaz Üzerine “Küçük Sanayi Sitesi” Yapılmasına Yönelik Kamu Yararı Kararı Alınması

Karar Tarihi: 21.03.2023 Karar No: 049

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi gereğince 1.Olağanüstü toplantısını yapmak üzere Belediye Başkanı Osman GÜDER’in Başkanlığında toplandı.

Gündemin 1’inci maddesi; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 18.03.2023 tarihli ve 50261 sayılı yazısı ile Meclise havale edilen Bahçebaşı Mahallesi 473 ada 3 no.lu parselde kayıtlı mülkiyeti Hazineye ait 1,8855 hektar “ham toprak” vasfındaki taşınmaz üzerine “Küçük Sanayi Sitesi” yapılmasına yönelik Kamu Yararı Kararı alınmasına ile alakalı teklif okunarak gereği görüşüldü.

Talep yazısında; Malatya İli, Battalgazi İlçesi, Bahçebaşı Mahallesi, sınırları içerisinde kalan 473 ada 3 no.lu parselde kayıtlı mülkiyeti hazineye ait 1,8855 hektar ” ham toprak vasfındaki taşınmaz üzerine küçük sanayi sitesi yapılmasına yönelik tarım dışı kullanım talebi Toprak Koruma Kurulunda görüşülmüş olup,14.03.2023 tarih 2023/1-1 sayılı toprak Koruma Kurulu Kararı ile tarım dışı kullanmaya uygun görülmüştür.

Bahse konu alanda yapılacak olan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı çalışmalarına veri teşkil etmek amacıyla ilgili Bakanlıktan Kamu yararı alınması hususunun Belediye Meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talep edilmiştir.

Mecliste yapılan müzakere sonucunda; Bahçebaşı Mahallesi 473 ada 3 no.lu parselde kayıtlı mülkiyeti Hazineye ait 1,8855 hektar “ham toprak” vasfındaki taşınmaz üzerine “Küçük Sanayi Sitesi” yapılmasına yönelik, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı çalışmalarına veri teşkil etmek amacıyla, ilgili Bakanlıklara başvurulabilmesi için Kamu Yararı Kararı alınmasına oy birliği ile karar verildi.