Meclis Kararları

Hidayet Mahallesi 5895 Ada 6 No.Lu Parselin İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi: 04.01.2023 Karar No: 019

Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Yasanın 20. Maddesi gereğince Ocak ayı olağan toplantısı 1.birleşimini yapmak üzere Belediye Başkanı Osman GÜDER’in Başkanlığında toplandı.

Gündemin 19’uncu maddesi; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30.12.2022 tarihli ve 46880 sayılı yazısı ile Meclise havale edilen Hidayet Mahallesi 5895 ada 6 no.lu parselin imar plan değişikliği ile alakalı teklifi okunarak gereği görüşüldü.

Talep yazısında; Malatya ili, Battalgazi ilçesi, Hidayet Mahallesi 5895 ada 6 no.lu parsel yürürlükteki imar planında İbadet Alanı olarak planlı olup, cami alanının kıble yönüne uygun şekilde yerleştirilebilmesi için, parselin sağında bulunan park alanının alan büyüklüğü değiştirilmeden, cami ve park alanının yeniden düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli değişikliği hazırlatılmıştır.

Hazırlatılan öneri imar planı değişikliğinin Belediye Meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talep edilmiştir.

Mecliste yapılan müzakere sonucunda; Hidayet Mahallesi 5895 ada 6 no.lu parselin imar plan değişikliği konusunun görüşülüp rapora bağlanmak üzere İmar Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.