Meclis Kararları

Mülkiyeti Belediyemize Ait Bahçebaşı Mahallesinde Bulunan 166 Ada 11 No.Lu Parseldeki Hissemizin, Bahçebaşı Mahallesinde Bulunan 179 Ada 3 Ve 172 Ada 3 No.Lu Parsellerdeki Hisseler İle Trampa Edilmesi

Karar Tarihi: 04.01.2023 Karar No: 020

Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Yasanın 20. Maddesi gereğince Ocak ayı olağan toplantısı 1.birleşimini yapmak üzere Belediye Başkanı Osman GÜDER’in Başkanlığında toplandı.

Gündemin 20’inci maddesi; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 30.12.20222 tarihli ve 46846 sayılı yazısı ile Meclise havale edilen Mülkiyeti Belediyemize ait Bahçebaşı Mahallesinde bulunan 166 ada 11 no.lu parseldeki hissemizin, Bahçebaşı Mahallesinde bulunan 179 ada 3 ve 172 ada 3 no.lu parsellerdeki hisseler ile trampa edilmesi ile alakalı teklifi okunarak gereği görüşüldü.

Talep yazısında; Malatya İli Battalgazi İlçesi Bahçebaşı Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait olan 166 ada 11 no.lu parsel (328,78 m2) hisse ile Battalgazi İlçesi Bahçebaşı Mahallesinde bulunan mülkiyeti (1700231428 Vergi numaralı) Bil-Ko Bilim ve Eğ. Hiz. A.Ş’ne ait olan ve Belediye Hizmet Alanı içerisinde kalan 179 ada 3   no.lu parsel (36,71 m2)  ve 172 ada 3 no.lu (127,61 m2) parseldeki hisselerin metrekare birim fiyatları Kıymet Takdir Komisyonu tarafından  1,500.00 TL (Binbeşyüztürklirası) olarak  belirlenmiş olup, trampa yapılmak üzere Taşınmazların bedelleri arasında Belediyemiz lehine oluşan 246,690.00 TL (ikiyüzkırkaltıbin altıyüzdoksantürklirası) farkın ise Bil-Ko Bilim ve Eğ. Hiz. A.Ş tarafından karar çıktıktan sonra bir ay (30 gün) içerisinde ödenmesi ve söz konusu ödeme yapıldıktan sonra tapu devir işleminin yapılması kaydıyla 5393 sayılı kanunun 18/e maddesi gereğince Trampa işleminin yapılması konusunun Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması talep edilmiştir.

Mecliste yapılan müzakere sonucunda; Bahçebaşı Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait olan 166 ada 11 no.lu parseldeki (328,78 m2) hissemizin, Bahçebaşı Mahallesinde bulunan mülkiyeti 1700231428 vergi numaralı Bil-Ko Bilim ve Eğ. Hiz. A.Ş’ne ait olan ve Belediye Hizmet Alanı içerisinde kalan 179 ada 3   no.lu parseldeki (36,71 m2)  ve 172 ada 3 no.lu parseldeki (127,61 m2) hisseler ile, Kıymet Takdir Komisyonunun  belirlemiş olduğu 1,500.00 TL (Binbeşyüztürklirası) metrekare birim fiyatı değerlemesi sonucu (Mülkiyeti Belediyemize ait  Bahçebaşı Mahallesi 166 ada 11 no.lu parselin değeri: 493.170,00 TL, trampa yapılacak Bahçebaşı Mahallesi 179 ada 3 no.lu  parselin değeri: 55.065,00 TL ve Bahçebaşı Mahallesi 172 ada 3 no.lu  parselin değeri: 191.415,00 TL olmak üzere toplam 246.480,00 TL) taşınmazların bedelleri arasında Belediyemiz lehine oluşan 246.690,00 (ikiyüzkırkaltıbinaltıyüzdoksan) TL farkın, 1700231428 vergi kimlik numaralı Bil-Ko Bilim ve Eğ. Hiz. A.Ş tarafından karar çıktıktan sonra bir ay (30 gün) içerisinde ödenmesi şartıyla trampa edilmesine ve söz konusu ödeme yapıldıktan sonra tapu devir işleminin yapılmasına, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin (e) bendi gereğince oy birliği ile karar verildi.