Meclis Kararları

Kavaklıbağ Mahallesi 175 Adanın İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi: 01.02.2023 Karar No: 033

Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Yasanın 20. Maddesi gereğince Şubat ayı olağan toplantısı 1.birleşimini yapmak üzere Belediye Başkan Vekili Ahmet SOLMAZ’ın Başkanlığında toplandı.

Gündemin 4’üncü maddesi; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.12.2022 tarihli ve 46714 sayılı yazısı ile Meclise havale edilen ve Belediye Meclisince karara bağlanmak üzere 04.01.2023 tarih ve 11 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Kavaklıbağ Mahallesi 175 adanın imar plan değişikliği ile alakalı komisyon raporu okunarak gereği görüşüldü.

İmar Komisyonu raporunda; “Malatya ili, Battalgazi ilçesi, Kavaklıbağ Mahallesi 175 ada içinde yer alan Park Alanı ile Otopark alanının yer değiştirilmesi yönünde hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Talep dosyası Battalgazi Belediye Meclisince karara bağlanmak üzere 04.01.2023 tarih ve 11 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilmiştir.

Dosyada ve mahallinde yapılan incelemeler neticesinde Malatya ili, Battalgazi ilçesi, Kavaklıbağ Mahallesi 175 ada içinde yer alan Park Alanı ile Otopark alanının yer değiştirilmesi yönünde hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin komisyonumuzca uygun olduğuna oy birliğiyle karar verilmiştir.” denilmektedir.

Mecliste yapılan müzakere sonucunda; Kavaklıbağ Mahallesi 175 ada içinde yer alan Park Alanı ile Otopark alanının yer değiştirilmesi yönünde hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin, İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.