Meclis Kararları

Sancaktar Mahallesi 3199 Ada 2 No.Lu Parselin İmar Planı Değişikliği

Karar Tarihi: 03.01.2024 Karar No: 005

Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Yasanın 20. Maddesi gereğince Ocak ayı olağan toplantısı 1. Birleşimi 1. Oturumunu yapmak üzere Belediye Başkanı Osman GÜDER’in Başkanlığında toplandı.

Gündemin 5’inci maddesi; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.12.2023 tarihli ve 64378 sayılı yazısı ile Meclise havale edilen Sancaktar Mahallesi 3199 ada 2 no.lu parselin imar planı değişikliği ile alakalı teklifi okunarak gereği görüşüldü.

Talep yazısında; Malatya ili, Battalgazi ilçesi, Sancaktar Mahallesi 3199 ada 2 no.lu parselleri kapsayan alan yürürlükteki imar planında konut alanı olarak planlı olup, söz konusu parselin ‘Özel Sosyal Tesis Alanı’ olarak değiştirilmesine yönelik 1/1000 ölçekli değişikliği hazırlatılmıştır.

Hazırlatılan öneri imar planı değişikliğinin Belediye Meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talep edilmiştir.

Mecliste yapılan müzakere sonucunda; Sancaktar Mahallesi 3199 ada 2 no.lu parselin imar planı değişikliği konusunun görüşülüp rapora bağlanmak üzere İmar Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.