Meclis Kararları

Şehitfevzi (Sancaktar) Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Yaklaşık 1,12 Hektar Büyüklüğe Sahip Riskli Alan İçerisinde Kalan 2061 No.Lu Adanın Bir Kısmı İle 2057 Ve 2060 No.Lu Adaların Tamamına Dair İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi: 03.08.2023 Karar No: 094

Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Yasanın 20. Maddesi gereğince Ağustos ayı olağan toplantısı 2. Birleşimi 1. Oturumunu yapmak üzere Belediye Başkanı Osman GÜDER’in Başkanlığında toplandı.
Gündemin 2’nci maddesi; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.07.2023 tarihli ve 55335 sayılı yazısı ile Meclise havale edilen ve Belediye Meclisince karara bağlanmak üzere 02.08.2023 tarih ve 90 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Şehitfevzi (Sancaktar) Mahallesi sınırları içerisinde bulunan yaklaşık 1,12 hektar büyüklüğe sahip Riskli Alan içerisinde kalan 2061 no.lu adanın bir kısmı ile 2057 ve 2060  no.lu adaların tamamına dair imar plan değişikliği ile alakalı komisyon raporu okunarak gereği görüşüldü.

İmar Komisyonu raporunda; “Malatya İli, Battalgazi İlçesi, Şehitfevzi (Sancaktar) Mahallesi sınırları içerisinde bulunan yaklaşık 1,12 hektar büyüklüğe sahip alan, 30/03/2023 tarihli ve 7017 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile “Riskli Alan” edilmiş olup, 6306 sayılı Kanun ve bu Kanun’un Uygulama Yönetmeliği kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlık Makamı’nın 11.04.2023 tarihli ve E.6169747 sayılı Olur’u ile Battalgazi Belediye Başkanlığının yetkilendirilmesi uygun görülmüştür. Riskli Alan içerisinde kalan 2061 no.lu adanın bir kısmı  ve 2057 no.lu, 2060  no.lu adaların tamamı mevcut imar planında ikiz nizam dört kat (İ-4) yapılaşma hakkına sahip konut alanında kalmakta olup, 2061 no.lu adanın bir kısmı ise mevcut imar planında park alanı olarak planlanmıştır.2061 no.lu adanın tamamına 1/5000 Nazım İmar Planına uygun şekilde konut alanı fonksiyonu verilmesi ve adaların yapılaşma şartlarının düzenlenmesine yönelik olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talep edilmektedir.
Talep dosyası Battalgazi Belediye Meclisince karara bağlanmak üzere 02.08.2023 tarih ve 90 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilmiştir.
Dosyada yapılan incelemeler neticesinde; Malatya ili Battalgazi ilçesi Sancaktar Mahallesi 2061, 2057 ve 2060  no.lu adaların 1/5000 Nazım İmar Planına uygun şekilde konut alanı olarak planlanarak, Blok Nizam Beş kat (BL-6) ve E:1.70 yapılaşma hakkı verilmesine yönelik hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planını talebinin komisyonumuzca uygun olduğuna oy birliğiyle karar verilmiştir.” denilmektedir.

Mecliste yapılan müzakere sonucunda; Malatya ili Battalgazi ilçesi Sancaktar Mahallesi 2061, 2057 ve 2060  no.lu adaların 1/5000 Nazım İmar Planına uygun şekilde konut alanı olarak planlanarak, Blok Nizam Altı kat (BL-6) ve E:1.70 yapılaşma hakkı verilmesine yönelik hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planını değişikliği talebinin, İmar Komisyonu raporu doğrultusunda uygun olduğuna oy birliğiyle karar verilmiştir.