Meclis Kararları

Alacakapı Mahallesi 211 Ada 1 No.Lu Parselin İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi: 06.09.2023 Karar No: 095

Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Yasanın 20. Maddesi gereğince Eylül ayı olağan toplantısı 1. Birleşimi 1. Oturumunu yapmak üzere Belediye Başkanı Osman GÜDER’in Başkanlığında toplandı.

Gündemin 1’ inci maddesi; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.07.2023 tarihli ve 55578 sayılı yazısı ile Meclise havale edilen ve Belediye Meclisince karara bağlanmak üzere 02.08.2023 tarih ve 91 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Alacakapı Mahallesi 211 ada 1 no.lu parselin imar plan değişikliği ile alakalı komisyon raporu okunarak gereği görüşüldü.

İmar Komisyonu raporunda; “Malatya ili, Battalgazi ilçesi, Alacakapı Mahallesi 211 ada 1 no.lu parsel, Battalgazi Koruma Amaçlı İmar Planının etkileme-geçiş alanında kalmakta olup, Sanayi Alanı olarak planlıdır. Yürürlükteki imar planında Emsal:0.50 Yençok:6.50 metre olan yapılaşma koşulunun, Emsal sabit kalacak şekilde Yençok:9.50 metre olarak düzenlenmesi, imar hatlarının kadastroya uygun olarak düzenlenmesi ve yapı yaklaşma sınırlarının belirlenmesine yönelik olarak 1/1000 ölçekli değişikliği hazırlatılmıştır.

Talep dosyası Battalgazi Belediye Meclisince karara bağlanmak üzere 02.08.2023 tarih ve 91 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilmiştir.

Dosyada ve mahallinde yapılan incelemeler neticesinde, Battalgazi Koruma Amaçlı İmar Planının etkileme-geçiş alanında bulunan ve Sanayi Alanı olarak planlı olan 211 ada 1 no.lu parselde, yürürlükteki imar planında Emsal:0.50 Yençok:6.50 metre olan yapılaşma koşulunun, Emsal sabit kalacak şekilde Yençok:9.50 metre olarak düzenlenmesi, imar hatlarının kadastroya uygun olarak düzenlenmesi ve yapı yaklaşma sınırlarının belirlenmesine yönelik olarak hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin; Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda görüşüldükten sonra karar verilmesine komisyonumuzca oy birliğiyle karar verilmiştir.” denilmektedir.

Mecliste yapılan müzakere sonucunda; Battalgazi Koruma Amaçlı İmar Planının etkileme-geçiş alanında bulunan ve Sanayi Alanı olarak planlı olan 211 ada 1 no.lu parselde, yürürlükteki imar planında Emsal:0.50 Yençok:6.50 metre olan yapılaşma koşulunun, Emsal sabit kalacak şekilde Yençok:9.50 metre olarak düzenlenmesi, imar hatlarının kadastroya uygun olarak düzenlenmesi ve yapı yaklaşma sınırlarının belirlenmesine yönelik olarak hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin; Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda görüşüldükten sonra karar verilmesinin uygun olduğuna, İmar Komisyonu raporu doğrultusunda oy birliğiyle karar verilmiştir.