Meclis Kararları

Bahçebaşı Mahallesi 126, 127, 128, 129, 149 Ve 150 No.Lu Adaların İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi:08.04.2024 Karar No:053 Belediye Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. maddesi gereğince Nisan ayı olağan toplantısı 1. Birleşimi 3. Oturumunu yapmak üzere Belediye Başkanı Bayram TAŞKIN’ın Başkanlığında toplandı. Gündemin 14’ üncü maddesi; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.02.2024 tarihli ve 68201 sayılı yazısı ile Meclise havale edilen ve Belediye Meclisince karara bağlanmak üzere 11.03.2024 tarih ve 34 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Bahçebaşı Mahallesi 126, 127, 128, 129, 149 ve 150 no.lu adaların imar plan değişikliği ile alakalı komisyon raporu okunarak gereği görüşüldü. İmar Komisyonu Raporunda; “Malatya ili, Battalgazi ilçesi, Bahçebaşı Mahallesi 126, 127, 128, 129,149 no.lu adalar, meri 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Ticaret-Konut(TİCK) ile Turizm-Ticaret-Konut (TİCKT) alanında kalmakta olup, bahse konu adaların 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uygun olacak şekilde Konut alanı olarak değiştirilmesi ile 149 ve 150 no.lu adaların kuzey ve güney cephelerindeki 10 metrelik yapı yaklaşma mesafelerinin 5 metreye indirilmesi yönünde hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Talep dosyası Battalgazi Belediye Meclisince karara bağlanmak üzere 11.03.2024 tarih ve 34 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilmiştir. Dosyada ve mahallinde yapılan incelemeler neticesinde, Malatya ili, Battalgazi ilçesi, Bahçebaşı Mahallesi 126, 127, 128, 129, 149  no.lu adalar, meri 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Ticaret-Konut(TİCK) ile Turizm-Ticaret-Konut (TİCKT) alanında kalmakta olup, bahse konu adaların 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uygun olacak şekilde Konut alanı olarak değiştirilmesi ile 149 ve 150 no.lu adaların kuzey ve güney cephelerindeki 10 metrelik yapı yaklaşma mesafelerinin 5 metreye indirilmesi yönünde hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarına uygun olduğu görülmüş olup, komisyonumuzca uygun olduğuna oy birliğiyle karar verilmiştir. ” denilmektedir. Mecliste yapılan müzakere sonucunda Bahçebaşı Mahallesi 126, 127, 128, 129, 149  no.lu adalar, meri 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Ticaret-Konut(TİCK) ile Turizm-Ticaret-Konut (TİCKT) alanında kalmakta olup, bahse konu adaların 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uygun olacak şekilde Konut alanı olarak değiştirilmesi ile 149 ve 150 no.lu adaların kuzey ve güney cephelerindeki 10 metrelik yapı yaklaşma mesafelerinin 5 metreye indirilmesi yönünde hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarına uygun olduğu görülmüş olup,  İmar Komisyonu raporu doğrultusunda uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.