Meclis Kararları

Riskli Yapılarla, Depremde Hasar Gören Yapıların Dönüşümünü Sağlamak Amacıyla İmar Planına Plan Notu Eklenmesi

Karar Tarihi:08.04.2024 Karar No:054

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. maddesi gereğince Nisan ayı olağan toplantısı 1. Birleşimi 3.Oturumunu yapmak üzere Belediye Başkanı Bayram TAŞKIN’ınBaşkanlığında toplandı.

Gündemin 15’ inci maddesi; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.02.2024 tarihli ve 68200 sayılı yazısıile Meclise havale edilen ve Belediye Meclisince karara bağlanmak üzere 11.03.2024 tarih ve 35 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Riskli yapılarla, depremde hasar gören yapıların dönüşümünü sağlamak amacıyla imar planına plan notu eklenmesi ile alakalı komisyon raporu okunarak gereği görüşüldü.

İmar Komisyonu Raporunda; “Malatya ili Battalgazi ilçesi sınırları içerisinde bulunan riskli yapılarla, depremde hasar gören yapıların dönüşümünü sağlamak amacıyla hazırlatılan, TAKS (Taban Alanı Kat Sayısı) düzenlemesini içeren plan notu ilavesinin meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Talep dosyası Battalgazi Belediye Meclisince karara bağlanmak üzere 11.03.2024 tarih ve 35 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilmiştir.

Dosyada ve mahallinde yapılan incelemeler devam ettiğinden; Malatya ili Battalgazi ilçesi sınırları içerisinde bulunan riskli yapılarla, depremde hasar gören yapıların dönüşümünü sağlamak amacıyla hazırlatılan, TAKS (Taban Alanı Kat Sayısı) düzenlemesini içeren plan notu ilavesinin, komisyonumuzca ertelenmesine oy birliğiyle karar verilmiştir. ” denilmektedir.Mecliste yapılan müzakere sonucunda; Riskli yapılarla, depremde hasar gören yapıların dönüşümünü sağlamak amacıyla imar planına plan notu eklenmesi ile alakalı komisyon çalışmalarını tamamlamadığından dolayı, talebin bir sonraki toplantıyaertelenmesine oy birliği ile karar verildi.