Meclis Kararları

Bahçebaşı Mahallesi Revizyon İmar Planının Plan Notlarına, Plan Notu Eklenmesi İle Alakalı İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi:08.04.2024 Karar No:056

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. maddesi gereğince Nisan ayı olağan toplantısı 1. Birleşimi 3. Oturumunu yapmak üzere Belediye Başkanı Bayram TAŞKIN’ınBaşkanlığında toplandı.

Gündemin 17’nci maddesi; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.03.2024 tarihli ve 68358 sayılı yazısıile Meclise havale edilen ve Belediye Meclisince karara bağlanmak üzere 12.03.2024 tarih ve 38 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Bahçebaşı Mahallesi revizyon imar planının plan notlarına, plan notu eklenmesi ile alakalı imar plan değişikliği ile alakalı komisyon raporu okunarak gereği görüşüldü.

İmar Komisyonu Raporunda; “Malatya İli Battalgazi İlçesi Bahçebaşı Mahallesinde 15.09.2015 tarih ve 475 sayılı kararı ile kabul edilen revizyon imar planının plan notlarına, Ticaret ve Ticaret-Turizm alanlarını kapsayacak şekilde ‘Bu alanlarda düğün, nişan, mevlit vb. toplu etkinliklerin düzenlendiği mevcut tesislerin müktesep hakları saklı kalmak kaydıyla; ulaşımı olumsuz yönde etkileyecek, trafik yükünü artıran gürültü, görüntü ve çevre kirliliğine sebebiyet veren düğün, nişan, mevlit vb. etkinliklerin düzenlendiği salonlar yapılamaz’ şeklinde plan notu eklenmesine yönelik hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Talep dosyası Battalgazi Belediye Meclisince karara bağlanmak üzere 12.03.2024 tarih ve 38 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilmiştir.

Dosyada ve mahallinde yapılan incelemeler devam ettiğinden; Bahçebaşı Mahallesinde 15.09.2015 tarih ve 475 sayılı kararı ile kabul edilen revizyon imar planının plan notlarına, Ticaret ve Ticaret-Turizm alanlarını kapsayacak şekilde ‘Bu alanlarda düğün, nişan, mevlit vb. toplu etkinliklerin düzenlendiği mevcut tesislerin müktesep hakları saklı kalmak kaydıyla; ulaşımı olumsuz yönde etkileyecek, trafik yükünü artıran gürültü, görüntü ve çevre kirliliğine sebebiyet veren düğün, nişan, mevlit vb. etkinliklerin düzenlendiği salonlar yapılamaz’ şeklinde plan notu eklenmesine yönelik hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin komisyonumuzca ertelenmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.” denilmektedir.

Mecliste yapılan müzakere sonucunda Bahçebaşı Mahallesi revizyon imar planının plan notlarına, plan notu eklenmesine dair imar plan değişikliği ile alakalı komisyon çalışmalarını tamamlamadığından dolayı, talebin bir sonraki toplantıya ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.