Meclis Kararları

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına Ait Ek Plan Notunun Kaldırılması İle Alakalı İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi:08.04.2024 Karar No:055

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. maddesi gereğince Nisan ayı olağan toplantısı 1. Birleşimi 3. Oturumunu yapmak üzere Belediye Başkanı Bayram TAŞKIN’ınBaşkanlığında toplandı.

Gündemin 16’ ncı maddesi; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.02.2024 tarihli ve 68204 sayılı yazısıile Meclise havale edilen ve Belediye Meclisince karara bağlanmak üzere 11.03.2024 tarih ve 36 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına ait ek plan notunun kaldırılması ile alakalı imar plan değişikliği ile alakalı komisyon raporu okunarak gereği görüşüldü.

İmar Komisyonu Raporunda; “Malatya ili Battalgazi ilçesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına ait ek plan notları kısmında Malatya Belediyesinin 02.06.2010 tarih ve 140 sayılı kararı ile onaylanan  ”Ölçü ve emsal verilmeyen yapı adalarında ruhsatlı binalar esas alınmak koşulu ile ada içerisindeki parsellerin % 50 sinden fazlası yapılaşmış ve bu yapılaşmalar tip imar yönetmeliğinin 26. maddesi gereğince zemin katta uyulması gereken en fazla %40 yoğunluk şartına uymamışsa, ada içerisinde geriye kalan parsellerde zeminde % 40 yoğunluk uygulanmayacaktır.” ifadesinin 6 Şubat depreminden sonra meskun yerleşimin olduğu adalarda yapıların hasar almasından dolayı kaldırılması yönünde hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin meclisimizce görüşülmesi talep edilmektedir.

Talep dosyası Battalgazi Belediye Meclisince karara bağlanmak üzere 11.03.2024 tarih ve 36 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilmiştir.

Dosyada ve mahallinde yapılan incelemeler devam ettiğinden; Malatya ili Battalgazi ilçesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına ait ek plan notları kısmında Malatya Belediyesinin 02.06.2010 tarih ve 140 sayılı kararı ile onaylanan  ”Ölçü ve emsal verilmeyen yapı adalarında ruhsatlı binalar esas alınmak koşulu ile ada içerisindeki parsellerin % 50 sinden fazlası yapılaşmış ve bu yapılaşmalar tip imar yönetmeliğinin 26. maddesi gereğince zemin katta uyulması gereken en fazla %40 yoğunluk şartına uymamışsa, ada içerisinde geriye kalan parsellerde zeminde % 40 yoğunluk uygulanmayacaktır.” ifadesinin 6 Şubat depreminden sonra meskun yerleşimin olduğu adalarda yapıların hasar almasından dolayı kaldırılması yönünde hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin komisyonumuzca ertelenmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.” denilmektedir.

Mecliste yapılan müzakere sonucunda : 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına ait ek plan notunun kaldırılmasına dair imar plan değişikliği ile alakalı komisyon çalışmalarını tamamlamadığından dolayı, talebin bir sonraki toplantıyaertelenmesine oy birliği ile karar verildi.