Meclis Kararları

Encümen Üye Seçimi

Karar Tarihi:08.04.2024 Karar No:042

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. maddesi gereğince Nisan ayı olağan toplantısını yapmak üzere Belediye Başkanı Bayram TAŞKIN’ınBaşkanlığında toplandı.

Gündemin 2‘inci maddesi: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 33’üncü maddesinin (a) bendinde; İl belediyelerinde ve nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye Belediye Encümenini teşkil edeceği belirtilmiş olup, mezkûr kanunun ilgili maddesi gereğince bir yıl görev yapmak üzere üç Encümen üyesinin seçiminin yapılmasına geçildi.

Meclis üyelerinden Adil DEMİREL, Okay DEMİRHAN ve Mustafa TERCAN tarafından Meclis Başkanlığına sunulan yazılı önergede, Encümen üyeliğine İdris BOZTAŞ, Tuncer BULGURLU ve Seyit Ahmet TAŞIR isimleri aday olarak önerildi.

 Başka aday ve önerge olmadığından, aday olan üyeler için yapılan gizli oylama ve tasnifi sonucunda; 38 oy kullanılmış olup, 37 oyun geçerli olduğu görülmüş olup;

Buna göre;

  1. İdris BOZTAŞ   35 (Otuzbeş) oy,
  2. Tuncer BULGURLU    35 (Otuzbeş) oy,
  3. Seyit Ahmet TAŞIR      33 (Otuzüç) oy alarak Belediye Encümen üyeliğine seçilmişlerdir.