Meclis Kararları

İhtisas Komisyonları Üye Seçimi

Karar Tarihi:08.04.2024 Karar No:043

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. maddesi gereğince Nisan ayı olağan toplantısını yapmak üzere Belediye Başkanı Bayram TAŞKIN’ınBaşkanlığında toplandı.

Gündemin 3‘üncü maddesi: 5393 sayılı Belediye Kanunun 24’uncu maddesinde geçen; Belediye meclisi, üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir. İhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur. İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000’in üzerindeki belediyelerde plân ve bütçe ile imar komisyonlarının kurulması zorunludur.”hükmü gereğince ihtisas komisyonları üye seçimine geçildi.

 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun ihtisas komisyonları ile ilgili 24’üncü maddesinde belirtildiği üzere, nüfusu 10.000’ in üzerindeki belediyelerde Plân ve Bütçe ile İmar Komisyonlarınınkurulması zorunlu olup, zorunlu olan bu komisyonlarla birlikte; 1 (bir) yıl görev yapmak üzere;

Çevre ve Sağlık Komisyonu,

Eğitim ve Kültür Komisyonu,

Gençlik ve Spor Komisyonu,

Halkla İlişkiler, Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonu,

Hukuk Komisyonu,

Sosyal Hizmetler ve Engelliler Komisyonu,

Temel Haklar ve Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ile Turizm ve Sanat Komisyonunun da kurulmasına, komisyon üye sayısının 5 (beş) kişiden oluşmasına oybirliği ile karar verilmiş olup,Meclis üyelerinden Adil DEMİREL, Okay DEMİRHAN ve Mustafa TERCAN tarafından Meclis Başkanlığına sunulan yazılı önergede aşağıda isimleri verilen üyeleri teklif etmişlerdir.

Başka aday ve önerge olmadığından aşağıda liste halinde verilen komisyon üyeleri ile alakalı;

İmar KomisyonuPlan ve Bütçe Komisyonu
1Eyüp SAĞLAM1Nuh BOYRAZ
2Metin ÜNLÜ2Kenan BERK
3Ahmet Miraç TOPAL3Tarkan BAYRAM
4Ahmet Fatih KALAYCIOĞLU4Adil DEMİREL
5Okay DEMİRHAN5Muharrem ÜNVERDİ
Çevre ve Sağlık KomisyonuEğitim ve Kültür Komisyonu
1Sıddık ÖZDEMİR1Muhsin ÖZ
2Eda BALTACI2Naim ÖZDEMİR
3Nedim ÇEKER3Nedim ÇEKER
4Mehmet KASAR4Metin ÜNLÜ
5Hacı Ali TANKIZ5Seyfullah OĞUZBEY
Gençlik ve Spor KomisyonuHalkla İlişkiler, Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonu
1Hacı Ali TANKIZ1Muzaffer KARAKUŞ
2Eda BALTACI2Mehmet KASAR
3Numan ÖZCAN3Mustafa TERCAN
4Ahmet Miraç TOPAL4Sıddık ÖZDEMİR
5Hamit KARAOĞLAN5Mehmet YAĞMUR
Hukuk KomisyonuSosyal Hizmetler ve Engelliler Komisyonu
1Ramazan AYHAN1Hasan VAN
2Ebru İNANÇ2Adil DEMİREL
3Tuncer BULGURLU3Seyit Ahmet TAŞIR
4İdris BOZTAŞ4Nedim ÇEKER
5Selahattin ZİNCİRKIRAN5Muhammet POLAT
Temel Haklar ve Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği KomisyonuTurizm ve Sanat Komisyonu
1Ebru İNANÇ1Adil DEMİREL
2Eda BALTACI2Mustafa TERCAN
3Hasan VAN3Halis AYDOĞDU
4Hacı Ali TANKIZ4Muhsin ÖZ
5Mustafa KASAR5Mehmet KASAR

Teklif oylama sunuldu. Her komisyon için ayrı ayrı yapılan işaretle oylama neticesinde, yukarıda isimleri belirtilen tüm komisyon üyeleri katılanların oy birliği ile seçilmişlerdir.