Meclis Kararları

KAYHİB Birlik Meclisine Üye Seçimi

Karar Tarihi:08.04.2024 Karar No:046

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. maddesi gereğince Nisan ayı olağan toplantısını yapmak üzere Belediye Başkanı Bayram TAŞKIN’ınBaşkanlığında toplandı.

Gündemin 6‘ıncı maddesi: Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 05.04.2024 tarihli 70948 sayılı yazısında, Bakanlar Kurulunun 27/04/2015 tarihli kararı ile İlimizde; Karakaya Baraj Gölü Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Alt Yapı Hizmet Birliğinin (KAYHİB) kurulmasına karar verilmiş olup; 05.06.2015 tarih ve 29377 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak ilan edilmiştir.

05.11.2014 tarihli ve 89 sayılı meclis kararımız ile Birliğe “ Kurucu üye Belediye” olarak katılımımız gerçekleşmiş olup; birlik tüzüğünün 7 inci maddesi gereğince, 10.04.2019 tarihli ve 54 sayılı meclis kararımız ile birlik meclisinde Belediyemizi temsilen görev alacak meclis üyeleri seçilmişlerdir. Birlik Tüzüğünde, birlik meclisinin seçilmiş üyelerinin görev süresi, mahalli idareler seçimleriyle sona ereceği belirtildiğinden, Karakaya Baraj Gölü Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Alt Yapı Hizmet Birliği’nin 02.04.2024 tarihli ve 3 sayılı yazılarına istinaden yeni dönem için Belediyemizi Birlik Meclisinde temsil etmek üzere 2 asıl ve 2 yedek üyenin seçilmesi talep edilmektedir.

Karakaya Baraj Gölü Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Alt Yapı Hizmet Birliği (KAYHİB) Birlik Meclisinde Belediyemizi temsilen görev alacak 2 asil ve 2 yedek Birlik Meclis Üyesinin seçilmesine geçildi.

Birlik Meclis Üyeliğine, Meclis üyelerinden Adil DEMİREL, Okay DEMİRHAN ve Mustafa TERCAN Meclis Başkanlığına sunulan yazılı önergede, asıl üyeliğe Nedim ÇEKER ve Kenan BERK, yedek üyeliğe Hacı Ali TANKIZ ve Eda BALTACI isimlerini  aday olarak önermişlerdir. Başka aday ve önerge olmadığından aday olan üyeler için yapılan açık oylama sonucunda; Yeni dönem için Belediyemizi Karakaya Baraj Gölü Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Alt Yapı Hizmet Birliği (KAYHİB) Birlik Meclisinde temsil etmeye Meclis Üyesi Nedim ÇEKER veKenan BERK asil üyeliğe, Meclis Üyesi Hacı Ali TANKIZ veEda BALTACI yedek üyeliğe oybirliği ile seçilmişlerdir.