Meclis Kararları

Malatya Belediyeler Birliği Meclisine Üye Seçimi

Karar Tarihi:08.04.2024 Karar No:045

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. maddesi gereğince Nisan ayı olağan toplantısını yapmak üzere Belediye Başkanı Bayram TAŞKIN’ınBaşkanlığında toplandı.

Gündemin 5‘inci maddesi: Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 05.04.2024 tarihli 70949 sayılı yazısında;Malatya Belediyeler Birliği’nin 02.04.2024 tarihli ve 7sayılı yazılarıyla, Birlik Tüzüğü’nün Birlik Meclisinin Kuruluşu, Görev ve Yetkileri başlıklı 7. maddesi gereğince, birlik meclisinin seçilmiş üyelerinin görev süresi, mahalli idareler seçimi ile sona erdiğinden, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimi sonrasında belediye meclisimizin yapacağı ilk toplantıda, mezkûr tüzüğün 8. Maddesi kapsamında  Malatya Belediyeler Birliği meclisinde doğal üye olan Belediye Başkanı ile birlikte temsil edilmek üzere belediye meclis üyeleri arasından bir asıl bir de yedek meclis üyesinin seçilmesi talep edilmektedir.

Malatya Belediyeler Birliği’nin ilgi tarihli vesayılı yazısı incelenerek, Malatya Belediyeler Birliğine 1 asil ve 1 yedek Birlik Meclis Üyesinin seçilmesine geçildi.

Malatya Belediyeler Birliği Birlik Meclis Üyeliğine, Meclis üyelerinden Adil DEMİREL, Okay DEMİRHAN ve Mustafa TERCAN tarafından Meclis Başkanlığına sunulan yazılı önergede, asıl üyeliğe Sıddık ÖZDEMİR, yedek üyeliğe Hasan VAN isimlerini aday olarak önermişlerdir. Başka aday ve önerge olmadığından teklif açık oylamaya sunuldu. Yeni dönem için Belediyemizi Malatya Belediyeler Birliği Birlik Meclisinde temsil etmeye, Meclis Üyesi Sıddık ÖZDEMİR asil üyeliğe, HasanVAN yedek üyeliğe, yapılan açık oylama neticesinde katılanların oy birliği ile seçilmişlerdir.