Meclis Kararları

03.01.2024 Tarih ve 8 Nolu Meclis Kararı

Karar Tarihi: 03.01.2024 Karar No: 008

Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Yasanın 20. Maddesi gereğince Ocak ayı olağan toplantısı 1. Birleşimi 1. Oturumunu yapmak üzere Belediye Başkanı Osman GÜDER’in Başkanlığında toplandı.

Gündemin 8’inci maddesi; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 27.12.2023 tarihli ve 64026 sayılı yazısı ile Meclise havale edilen Belediye Başkanlığımıza ait; Haciabdi Mahallesinde bulunan 1767 ada 1 no.lu parselin batısında yer alan Taner Yaşar Ünver Park alanının ve Alacakapı Mahallesinde bulunan 104 ada 1 no.lu parselin kuzeyinde yer alan Park alanının, Malatya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından “Sağlık Hizmetleri Alanı” olarak kullanılması amacı ile 10 (On) yıl ve bedelsiz olarak Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi ile alakalı teklifi okunarak gereği görüşüldü.

Talep yazısında; Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine istinaden; park alanlarına aile sağlığı merkezi yapılması amacıyla Belediye Başkanlığımız ve İl Sağlık Müdürlüğü arasında düzenlenen protokol kapsamında, Battalgazi 1 Nolu Sıtmapınarı 4 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi binasının yapılacağı, Battalgazi İlçesi Haciabdi Mahallesinde bulunan 1767 Ada 1 nolu parselin batısında yer alan Taner Yaşar Ünver Park alanının ve Battalgazi 2 Nolu Alacakapı 4 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi binasının yapılacağı Alacakapı Mahallesinde bulunan 104 Ada 1 nolu parselin kuzeyinde yer alan Park alanının, Sağlık Bakanlığı (Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü) adına tahsisinin yapılıp Malatya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sağlık Hizmetleri Alanı olarak kullanılması amacı ile tahsisi talep edilmektedir.
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 19. Maddesi’nin c. bendinin 5. fıkrasında belirtilen; “(Ek:RG-18/8/2022-31927) 5000 m2 ve üzeri parklarda parkın işlevini bozmayacak şekilde  (Ek ibare:RG-31/12/2022-32060), açık alanları dâhil taban alanları (2) numaralı alt bentte belirtilenlerle birlikte toplamda (Değişik ibare:RG-12/5/2023-32188) %5’i (Ek ibare:RG-31/12/2022-32060) geçmemek, muvakkat yapı ölçülerini aşmamak ve tek binada olmak kaydıyla trafik güvenliği alınarak kamuya ait 112 acil ambulans istasyonu ile aile sağlığı merkezi, beton veya betonarme temel içermeyen, ilgili Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uygun yürüyüş ve koşu parkuru,..” hükmü gereğince ve 5393 sayılı Kanun’un 18/e maddesine istinaden, söz konusu Belediye Başkanlığımıza ait olan; Haciabdi Mahallesinde bulunan 1767 Ada 1 nolu parselin batısında yer alan Taner Yaşar Ünver Park alanının ve Alacakapı Mahallesinde bulunan 104 Ada 1 nolu parselin kuzeyinde yer alan Park alanının, Malatya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sağlık Hizmetleri Alanı olarak kullanılması amacı ile 10 (On) yıl ve bedelsiz olarak Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi konusunun Belediye Meclisimiz tarafından görüşülerek karara bağlanması talep edilmiştir.
Mecliste yapılan müzakere sonucunda; Belediye Başkanlığımıza ait; Haciabdi Mahallesinde bulunan 1767 ada 1 no.lu parselin batısında yer alan Taner Yaşar Ünver Park alanının ve Alacakapı Mahallesinde bulunan 104 ada 1 no.lu parselin kuzeyinde yer alan Park alanının, Malatya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından “Sağlık Hizmetleri Alanı” olarak kullanılması amacı ile 10 (On) yıl ve bedelsiz olarak Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi konusunun görüşülüp rapora bağlanmak üzere İmar Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.