Meclis Kararları

2023 Mali Yılı Bütçesine 270.000.000,00 (İkiyüzyetmişmilyon) TL Ek Ödenek Verilmesi

Karar Tarihi: 04.10.2023 Karar No: 111

Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Yasanın 20. Maddesi gereğince Ekim ayı olağan toplantısı 1. Birleşimi 1. Oturumunu yapmak üzere Belediye Başkanı Osman GÜDER’in Başkanlığında toplandı.

Gündemin 6’ıncı maddesi; Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 25.09.2023 tarihli ve 58501 sayılı yazısı ile Meclise havale edilen, 2023 Mali Yılı Bütçesine 270.000.000,00 (İkiyüzyetmişmilyon) TL ek ödenek verilmesi ile alakalı teklifi okunarak gereği görüşüldü.

Talep yazısında; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesinde ; “Ek Ödenek; Bütçede tertibi bulunduğu halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan ve Bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen ve bütçe tertibi açılmayan, ancak yapılmasında zorunluluk bulunan bir hizmet için tertip açılarak Bütçenin diğer tertiplerdeki ödeneklere dokunulmadan alınan ödenektir. Ek ödenek ancak bütçe yılı içerisinde verilebilir, Ek ödenek verilmesi Meclis kararı ile yapılır. Büyükşehir İlçe Belediyelerinde ise Belediye Meclisince kabul edildikten sonra Büyükşehir Belediye Meclisince karara bağlanır. Ek ödenek verilmesi için yeni bir gelir veya finansman kaynağı bulunması zorunludur.” hükmü geçtiğini, bütçenin uygulandığı yıl içerisinde ortaya çıkan ilave yatırım ihtiyaçları nedeniyle Ek Ödenek ihtiyacı doğmuş olduğu belirtilerek,

  GELİR BÜTÇESİNE

KoduAçıklamaEk Ödenek (TL)
01.03.02.52Konutlara Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi2.000.000,00
04.03.01.03Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar30.000.000,00
04.03.02.03Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar10.000.000,00
04.05.01.01Genel Bütçeli İdarelerinden Alınan Proje Yardımları5.000.000,00
04.05.02.09Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları22.000.000,00
05.01.09.03Mevduat Faiz Geliri15.000.000,00
05.02.02.51Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar158.000.000,00
05.02.04.53Yol Harcamalarına Katılma Payı4.000.000,00
06.01.05.01Arsa Satış Gelirleri24.000.000,00
TOPLAM270.000.000,00

  GİDER BÜTÇESİNE

  (Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü)

S.NoKoduAçıklamaEk Ödenek (TL)
103.01.09.01Diğer Mal ve Malzeme Alımları500.000,00
206.02.07.01Kimyevi Madde ile Kauçuk ve Plastik Ürünleri Alımları2.500.000,00
TOPLAM3.000.000,00

  (Fen İşleri Müdürlüğü)

S.NoKoduAçıklamaEk Ödenek (TL)
103.07.03.03Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri2.000.000,00
203.07.03.04İş Makinası Onarım Gideri7.000.000,00
306.05.02.01İnşaat Malzemesi Gideri7.000.000,00
406.05.07.07Yol Yapım Giderleri30.000.000,00
506.05.07.90Diğerleri75.000.000,00
TOPLAM121.000.000,00

(Bilgi İşlem Müdürlüğü)

S.NoKoduAçıklamaEk Ödenek (TL)
103.02.06.90Diğer Özel Malzeme Alımları500.000,00
206.01.02.02Bilgisayar Alımları1.000.000,00
306.03.03.01Lisans Alımları1.000.000,00
TOPLAM2.500.000,00

   (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)

S.NoKoduAçıklamaEk Ödenek (TL)
101.03.02.01Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatı2.500.000,00
201.03.02.02Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatı4.000.000,00
302.01.06.01Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri2.000.000,00
403.05.01.04Müteahhitlik Hizmetleri67.000.000,00
TOPLAM75.500.000,00

  (Park ve Bahçeler Müdürlüğü)

S.NoKoduAçıklamaEk Ödenek (TL)
106.01.01.01Büro Mefruşat Alımları1.500.000,00
206.02.05.01Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları14.000.000,00
306.05.02.01İnşaat Malzemesi Giderleri1.000.000,00
406.07.07.90Diğerleri26.000.000,00
TOPLAM42.500.000,00

  (Emlak İstimlak Müdürlüğü)

S.NoKoduAçıklamaEk Ödenek (TL)
103.05.01.90Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler1.000.000,00
206.04.01.90Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Giderleri1.000.000,00
306.04.02.01Hizmet Binası için Arsa Alım ve Kamulaştırma Gid.3.000.000,00
TOPLAM5.000.000,00

  (Destek Hizmetleri Müdürlüğü)

S.NoKoduAçıklamaEk Ödenek (TL)
103.02.03.03Elektrik Alımları8.500.000,00
203.02.03.90Diğer Enerji Alımları3.500.000,00
TOPLAM12.000.000,00

  (Etüt ve Proje Müdürlüğü)

S.NoKoduAçıklamaEk Ödenek (TL)
106.05.07.02Hizmet Tesisleri8.500.000,00
TOPLAM8.500.000,00

olmak üzere toplam 270.000.000,00 TL. Ek Ödenek verilmesi konusunun meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talep edilmiştir.

Mecliste yapılan müzakere sonucunda; 2023 Mali Yılı Bütçesine 270.000.000,00 (İkiyüzyetmişmilyon) TL ek ödenek verilmesi konusunun görüşülüp rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.