Meclis Kararları

Alacakapı Mahallesi 211 Ada 1 No.Lu Parselin İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi: 02.08.2023 Karar No: 091

Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Yasanın 20. Maddesi gereğince Ağustos ayı olağan toplantısı 1. Birleşimi 1. Oturumunu yapmak üzere Belediye Başkanı Osman GÜDER’in Başkanlığında toplandı.

Gündemin 3’ üncü maddesi; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.07.2023 tarihli ve 55578 sayılı yazısı ile Meclise havale edilen Alacakapı Mahallesi 211 ada 1 no.lu parselin imar plan değişikliği ile alakalı teklifi okunarak gereği görüşüldü.

Talep yazısında; Malatya ili, Battalgazi ilçesi, Alacakapı Mahallesi 211 ada 1 no.lu parsel, Battalgazi Koruma Amaçlı İmar Planının etkileme-geçiş alanında kalmakta olup, Sanayi Alanı olarak planlıdır. Yürürlükteki imar planında Emsal:0.50 Yençok:6.50 metre olan yapılaşma koşulunun, Emsal sabit kalacak şekilde Yençok:9.50 metre olarak düzenlenmesi, imar hatlarının kadastroya uygun olarak düzenlenmesi ve yapı yaklaşma sınırlarının belirlenmesine yönelik olarak 1/1000 ölçekli değişikliği hazırlatılmıştır.
Hazırlatılan öneri imar planı değişikliğinin Belediye Meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talep edilmiştir.

Mecliste yapılan müzakere sonucunda; Alacakapı Mahallesi 211 ada 1 no.lu parselin imar plan değişikliği konusunun görüşülüp rapora bağlanmak üzere İmar Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.