Meclis Kararları

Bahçebaşı Mahallesi 608 Ada 1 No.Lu Parselin İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi: 04.10.2023 Karar No: 106

Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Yasanın 20. Maddesi gereğince Ekim ayı olağan toplantısı 1. Birleşimi 1. Oturumunu yapmak üzere Meclis 1. Başkan Vekili Zafer KIRÇUVAL’ın başkanlığında toplandı.

Gündemin 1’nci maddesi; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 31.08.2023 tarihli ve 57161 sayılı yazısı ile Meclise havale edilen ve Belediye Meclisince karara bağlanmak üzere 06.09.2023 tarih ve 96 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Bahçebaşı Mahallesi 608 ada 1 no.lu parselin imar plan değişikliği ile alakalı komisyon raporu okunarak gereği görüşüldü.

İmar Komisyonu raporunda; “Malatya İli Battalgazi İlçesi Bahçebaşı Mahallesinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında park olarak planlanan 608 ada 1 no.lu parselin kuzey doğusunda yaklaşık 177 m2,  parselin 130 metre doğusunda yer alan park alanında yaklaşık 177 m2 ve parselin 80 metre güneydoğusunda yer alan park alanında yaklaşık 254 m2 trafo alanı ayrılması amacıyla 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hazırlatılmıştır.

Talep dosyası Battalgazi Belediye Meclisince karara bağlanmak üzere 06.09.2023 tarih ve 96 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilmiştir.

Dosyada yapılan incelemeler neticesinde hazırlatılan, Malatya İli Battalgazi İlçesi Bahçebaşı Mahallesinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında park olarak planlanan 608 ada 1 no.lu parselin kuzey doğusunda yaklaşık 177 m2,  parselin 130 metre doğusunda yer alan park alanında yaklaşık 177 m2 ve parselin 80 metre güneydoğusunda yer alan park alanında yaklaşık 254 m2 trafo alanı ayrılması yönünde hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının komisyonumuzca uygun olduğuna oy birliğiyle karar verilmiştir. ” denilmektedir.

Mecliste yapılan müzakere sonucunda; Battalgazi İlçesi Bahçebaşı Mahallesinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında park olarak planlanan 608 ada 1 no.lu parselin kuzey doğusunda yaklaşık 177 m2,  parselin 130 metre doğusunda yer alan park alanında yaklaşık 177 m2 ve parselin 80 metre güneydoğusunda yer alan park alanında yaklaşık 254 m2 trafo alanı ayrılması yönünde hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, İmar Komisyonu raporu doğrultusunda uygun olduğuna oy birliğiyle karar verildi.