Meclis Kararları

Yürürlükte Olan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarına, Maksimum Yapı Yüksekliği İle Alakalı Plan Notu Eklenmesi

Karar Tarihi: 18.09.2023 Karar No: 105

Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Yasanın 20. Maddesi gereğince 2. Olağanüstü toplantısını yapmak üzere Belediye Başkanı Osman GÜDER’in Başkanlığında toplandı.

Gündemin 2’ nci maddesi; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 14.09.2023 tarihli ve 57955 sayılı yazısı ile Meclise havale edilen; Yürürlükte olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına, maksimum yapı yüksekliği ile alakalı plan notu eklenmesi ile alakalı teklifi okunarak gereği görüşüldü.

Talep yazısında; “Malatya ili Battalgazi ilçe sınırları içerisinde yürürlükte olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında maksimum yapı yüksekliği 22.50 metreden fazla olan ada veya parsellerde maksimum yapı yüksekliğinin 22.50 metre (zemin+6) (Yençok:22.50 m) ‘ yi geçemez” ifadesinin plan notu olarak eklenmesini içeren imar plan değişikliğinin meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talep edilmiştir.

Mecliste yapılan müzakere sonucunda; Yürürlükte olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına, maksimum yapı yüksekliği ile alakalı plan notu eklenmesi konusunun görüşülüp rapora bağlanmak üzere İmar Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.