Meclis Kararları

Bahçebaşı (Orduzu) Mahallesi Sınırının Yeniden Düzenlenerek Yeni Mahallelerin Kurulması

Karar Tarihi: 02.08.2023 Karar No: 089

Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Yasanın 20. Maddesi gereğince Ağustos ayı olağan toplantısı 1. Birleşimi 1. Oturumunu yapmak üzere Belediye Başkanı Osman GÜDER’in Başkanlığında toplandı.

Gündemin 1’ inci maddesi; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 31.05.2023 tarihli ve 52799 sayılı yazısı ile Meclise havale edilen ve Belediye Meclisince karara bağlanmak üzere 01.06.2023 tarih ve 76 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Bahçebaşı (Orduzu) Mahallesi sınırının yeniden düzenlenerek yeni mahallelerin kurulması ile alakalı komisyon raporu okunarak gereği görüşüldü.

İmar Komisyonu raporunda; “Battalgazi ilçesi Bahçebaşı (Orduzu) Mahallesi sınırlarının yeniden düzenlenip iki mahalleye bölündükten sonra yeni oluşan mahalle sınırlarının düzenlenmesi talep edilmekte olup, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Belediye Meclisi’nin görev ve yetkileri başlıklı 18’nci maddesinin (n) bendinde “Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek” hükmü gereğince, Bahçebaşı (Orduzu) Mahallesi sınırının yeniden düzenlenerek yeni mahallelerin kurulması konusunun Belediye Meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Talep dosyası Battalgazi Belediye Meclisince karara bağlanmak üzere 01.06.2023 tarih ve 76 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilmiştir.

Dosyada yapılan incelemelerde Battalgazi ilçesi Bahçebaşı (Orduzu) Mahallesi sınırlarının yeniden düzenlenip iki mahalleye bölündükten sonra yeni oluşan mahalle sınırlarının düzenlenmesinin uygun olmadığı kanaatine varıldığından dolayı talebin gündemden çıkarılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.” denilmektedir.

Mecliste yapılan müzakere sonucunda; Bahçebaşı (Orduzu) Mahallesi sınırlarının yeniden düzenlenip iki mahalleye bölündükten sonra yeni oluşan mahalle sınırlarının düzenlenmesinin uygun olmadığı kanaatine varıldığından dolayı talebin İmar Komisyonu raporu doğrultusunda gündemden çıkartılmasına oy birliği ile karar verildi.