Meclis Kararları

Çamurlu Mahallesi 4691 Ada 10 Ve 11 No.Lu Parsellerin İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi: 03.05.2023 Karar No: 070

Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Yasanın 20. Maddesi gereğince Mayıs ayı olağan toplantısı 1. Birleşimi 1. Oturumunu yapmak üzere Belediye Başkanı Osman GÜDER’ in Başkanlığında toplandı.

Gündemin 8’ inci maddesi; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.03.2023 tarihli ve 50779 sayılı yazısı ile Meclise havale edilen ve Belediye Meclisince karara bağlanmak üzere 05.04.2023 tarih ve 59 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Çamurlu Mahallesi 4691 ada 10 ve 11 no.lu parsellerin imar plan değişikliği ile alakalı teklifi okunarak gereği görüşüldü.

İmar Komisyonu raporunda; “Malatya ili, Battalgazi ilçesi, Çamurlu Mahallesi 4691 ada 10 ve 11 no.lu parselleri kapsayan alan yürürlükteki imar planında konut alanı olarak planlı olup Emsal:1.20 Taks:0.20 Yençok:Serbest yapılaşma koşuluna sahiptir. Söz konusu alanda yapılaşma koşulunun değiştirilmesi yönünde hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin meclisimizce görüşülmesi talep edilmektedir.

Talep dosyası Battalgazi Belediye Meclisince karara bağlanmak üzere 05.04.2023 tarih ve 59 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilmiştir.

Dosyada ve mahallinde yapılan incelemeler devam ettiğinden, Malatya ili, Battalgazi ilçesi, Çamurlu Mahallesi 4691 ada 10 ve 11 no.lu parselleri kapsayan alanda yapılaşma koşulunun değiştirilmesi yönünde hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin komisyonumuzca ertelenmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.” denilmektedir.

Mecliste yapılan müzakere sonucunda; Çamurlu Mahallesi 4691 ada 10 ve 11 no.lu parsellerin imar plan değişikliği ile alakalı komisyon çalışmalarını tamamlamadığından dolayı talebin bir sonraki toplantıya ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.