Meclis Kararları

Bahçebaşı (Orduzu) Mahallesi Sınırının Yeniden Düzenlenerek Yeni Mahallelerin Kurulması

Karar Tarihi: 05.07.2023 Karar No: 082

Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Yasanın 20. Maddesi gereğince Temmuz ayı olağan toplantısı 1. Birleşimi 1. Oturumunu yapmak üzere Belediye Başkanı Osman GÜDER’in Başkanlığında toplandı.

Gündemin 2’ nci maddesi; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 31.05.2023 tarihli ve 52799 sayılı yazısı ile Meclise havale edilen ve Belediye Meclisince karara bağlanmak üzere 01.06.2023 tarih ve 76 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Bahçebaşı (Orduzu) Mahallesi sınırının yeniden düzenlenerek yeni mahallelerin kurulması ile alakalı komisyon raporu okunarak gereği görüşüldü.

İmar Komisyonu raporunda; “Battalgazi ilçesi Bahçebaşı (Orduzu) Mahallesi sınırlarının yeniden düzenlenip iki mahalleye bölündükten sonra yeni oluşan mahalle sınırlarının düzenlenmesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Belediye Meclisi’nin görev ve yetkileri başlıklı 18’nci maddesinin (n) bendinde “Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek” hükmü gereğince, söz konusu Bahçebaşı (Orduzu) Mahallesi sınırının yeniden düzenlenerek yeni mahallelerin kurulmasının Belediye Meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Talep dosyası Battalgazi Belediye Meclisince karara bağlanmak üzere 01.06.2023 tarih ve 76 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilmiştir.

Dosyada yapılan incelemeler devam ettiğinden, talebin bir sonraki toplantıya ertelenmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.” denilmektedir.

Mecliste yapılan müzakere sonucunda; Bahçebaşı (Orduzu) Mahallesi sınırının yeniden düzenlenerek yeni mahallelerin kurulması talebin bir sonraki toplantıya ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.